Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt

Skapad 2016-04-11 07:33 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi kommer att jobba med området lag och rätt utifrån Sol4000, Samhälle i dag 7
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

För att ett samhälle ska fungera så krävs det att det finns lagar och regler som talar om vad man får eller inte får göra. Men vad skiljer en riktig lag mot en omskriven lag? Vad händer om någon inte följer lagen? Vem är det som skapar lagarna? Ja det är de här frågorna som vi kommer att jobba med under det här området. 

Innehåll

Vad ska vi göra?

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Hur kommer området att bedömas?

Vi kommer bedöma det fortgående arbetet under lektionerna med hur ni jobbar för att lära er om området samt hur aktiva ni är i klassdiskussioner.

Vi kommer att ha både ett skriftligt prov samt diskussionsfrågor. Det gäller då att vara aktiv och visa att man kan och vågar göra sig hörd. 

Arbetsplan

Vi kommer att hålla på med området under v.15 t.om. v19. Ni kommer varje vecka få ett nytt häfte, avsnitt som ni ska jobba med. Vi avslutar med ett prov måndag 16/5. 

 

Bra länkar

Hur en rättegång går till:

https://www.youtube.com/watch?v=TCjTnSeP7yg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: