Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/teknik

Skapad 2016-04-11 09:55 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Vad händer under våren
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Att barnen  får upptäcka och utforska vad som händer under våren i naturen

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Går till skogen regelbundet och ser hur naturen förändras under våren. De äldre barnen får göra egna krukor som de planterar olika frön och växter i. De yngre barnen kommer tillsammans att plantera i en hink för att se vad som händer. Vi kommer även att börja att odla i våran lott.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Att få vara delaktiga genom hela processen. Att få dokumentera sina egna planteringar.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Att vi tillsammans utvärderar processen under våren

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: