Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår livsmiljö

Skapad 2016-04-11 10:02 i Landvetterskolan Härryda
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med atmosfären, jordskorpan och haven. Vi kommer att titta på hur dessa delar av vår värld fungerar och hur de påverkar vårat sätt att leva. Vi kommer även titta närmare på vilka resurser vi får av naturen och hur vi ibland felaktigt använder dessa resurser.
Grundskola 7 Geografi

Ni kommer att få arbeta i grupper om 3-4 elever och förbereda en redovisning kring ert område att hålla inför övriga klassen. Ni ska under presentationen använda er av en Keynote (eller motsvarande), minst 10 slides.

 

Ni ska alltså:

- Samla fakta tillsammans (från olika ställen)

- Skapa en Keynote eller liknande presentation med minst 10 slides, använd er gärna av bilder, ljudklipp, filmer etc.

- Dela upp redovisningen och öva tillsammans så ni är samspelta och väl förberedda, ett tips är att göra talkort med stödord.

- Vilka källor ni har använt ska framgå i presentationen, förslagsvis på en avslutande slide

- Alla i gruppen ska delta i redovisningen som ska vara 10-20 minuter lång. Ni avslutar er redovisning med en kort sammanfattning (i punktform) av det ni sagt

 

 

Ni ska föra anteckningar när ni lyssnar på varandras föreläsningar så det är viktigt att de som talar gör det högt och tydligt samt att det inte går för snabbt.

 

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett läxförhör "Vad har du lärt dig?".

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi kommer att jobba med hur världen fungerar och hur detta påverkar oss människor samt hur vi påverkar världen. 

Syftet är att du ska förstå hur världen påverkar dig och det samhälle du lever i. Du ska även förstå hur du påverkar världen och vilka olika sätt det finns för oss att nå ett hållbart samhälle.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Det här kommer du att få undervisning om.

Du kommer att få lära dig om hur olika delar av vår miljö fungerar. Vilka resurser som vi använder. Vilka möjligheter och vilka hot som världen ger oss. Samt hur vi påverkar den värld vi lever i.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Det här ska du lära dig.

Du ska känna till vad en resurs är och vilka olika resurser vi använder och vilka problem det medför.

Du ska kunna använda de relevanta orden och begreppen.

Du ska förstå hur vi påverkar vår miljö och vad hållbar utveckling är. 

Du ska känna till hur atmosfären, jordskorpan och haven fungerar. Vilka resurser vi får av dom och hur vi påverkar dessa delar

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

 • Du ska kunna beskriva hur olika delar av vår livsmiljö fungerar

 • Du ska kunna använda olika geografiska begrepp

 • Du ska kunna resonera om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa

 • Du ska kunna resonera om vilka konsekvenser klimatförändringar har för människa, samhälle och miljö

 • Du ska kunna resonera kring frågor om hållbar utveckling ur olika perspektiv

 • Du ska kunna redogöra för förslag på lösningar för hållbar utveckling

 

Instuderingsfrågor inför redovisningar och läxförhör

Vad menas med en resurs ?

 • Sid. 78-81

 • Läs sid. 78-81

 • Svara på följande uppgifter

 • Vad är skillnaden på förnybara resurser och icke förnybara resurser?

 • Hur använder vi våra naturresurser?

 • Vad innebär hållbar utveckling?

 

Luften vi andas

 • Sid. 82-101 (några sidor är frivilliga att läsa)

 • Läs sid. 84-90 (bilder sid. 85, 86-87 viktiga)

 • Svara på följande uppgifter

 • Varför är det olika temperatur på olika platser på jorden?

 • Förklara varför vi har olika årstider.

 • Förklara havets inverkan på temperaturen.

 • Vad menas med förstärkt växthuseffekt och vad är det som påverkar den?

 • Läs sid. 92-95

 • Svara på följande uppgifter

 • Förklara hur vindar uppstår.

 • Hur blåser passadvindar och monsunvindar.

 • Förklara vad vandrande lågtryck är och hur de uppstår.

 • Läs sid. 96-101

 • Svara på följande uppgifter

 • Utsläppen av växthusgaserna har ökat enormt. Vad har detta lett till?

 • Hur påverkas jorden av de stora utsläppen?

 • Vad måste man göra för att minska dessa utsläpp?

 • Vad tror du kommer att hända här i Sverige?

 • Hur kan vi som privatpersoner medverka till minskade utsläpp?

 

Marken vi bor på

 • Sid. 102-129 (några sidor är frivilliga att läsa)

 • Läs sid 104, 106-108

 • Svara på följande uppgifter

 • Beskriv hur jorden är uppbyggd.

 • Jordskorpan består av ett antal plattor, studera kartan på sid. 107 och förklara vad som händer när de glider isär eller krockar med varandra.

 • Vad har detta för betydelse för människor som bor i dessa områden?

 • Läs sid. 110-112

 • Svara på följande uppgifter

 • Förklara vad som händer vid ett vulkanutbrott.

 • Läs sid. 114- 117

 • Svara på följande uppgifter

 • Vilka sorters bergarter finns?

 • Ge exempel på dessa.

 • Vad menas med erosion? Förklara.

 • Förklara hur växling mellan värme och kyla påverkar berget.

 • Vad menas med vittring (finns olika sorters vittring)?

 • Läs sid. 118-119, 121

 • Svara på följande uppgifter

 • Förklara hur en flod kan förändra landskapet (bild och text s. 118)

 • Förklara hur en glaciär uppstår.

 • Läs sid. 125-128

 • Svara på följande uppgifter

 • Förklara vad som menas med ett konstgjort kretslopp.

 • Beskriv olika sorters jordbruk

 • Läs sid. 127-128

 • Svara på följande uppgifter

 • Berggrunden och jordtäcket innehåller många värdefulla ämnen. Ge exempel.

 • Hur påverkar utvinning av dessa ämnen vår miljö?

 

Vattnet på vår jord

 • Sid. 130-145 (några sidor är frivilliga att läsa)

 • Läs sid. 132-137

 • Svara på följande uppgifter

 • Ungefär hur stor del av allt vatten är salt?

 • Rita och förklara vattnets kretslopp.

 • Varifrån kommer det mesta av vårt dricksvatten?

 • Läs sid. 138-140

 • Svara på följande uppgifter

 • Beskriv lite hur havsbotten ser ut.

 • Mycket behöver göras för att rädda Östersjön, vad kan du bidra med för att rädda den?

 • Läs sid. 142, 144-145

 • Svara på följande uppgifter

 • Förklara varför vi kan ha ett beboeligt klimat trots att Norden ligger så långt norrut

Matriser

Ge
Vår livsmiljö

E
C
A
Människa och Natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Ord och begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar
Du kan göra enkla resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser.
Du kan göra relativt fungerande resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser.
Du kan göra välfungerande resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser.
Hållbar utveckling
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och använder enkla förslag på lösningar.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och använder utvecklade förslag på lösningar.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och använder väl utvecklade förslag på lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: