Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Big Bang till nutid

Skapad 2016-04-11 10:10 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Jorden skapades för nästan 5 miljader år sedan. Första livet uppstod för ca. 3,5 miljader år sedan. Livet på jorden bestod då utav encelliga bakterier. De encelliga bakterierna utvecklade växt- och djurceller som med tiden utvecklades till levande djur och växter på jorden.
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Geologiska tidsåldrar

  • Arbetsgång

Matriser

Fy Bi Ke
The Big Bang Theory - Lärandematris

Övergripande förmåga

Beskrivning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och granska information
Söka källor
Jag kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Jag kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Jag kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Kritiskt granska
Jag funderar över var informationen i mina valda källor kommer ifrån.
Jag undersöker vem som skrivit informationen i mina källor och funderar över dess trovärdighet.
Jag undersöker vem som skrivit informationen i mina källor och resonerar kortfattat kring dess trovärdighet.
Faktatext som källa
Jag behöver hjälp för att förstå faktatexter som jag valt till mitt arbete.
Jag behöver viss hjälp för att förstå faktatexter som jag valt till mitt arbete.
Jag kan på egen hand läsa och förstå faktatexter som jag valt till mitt arbete.
Välja relevant information
Jag behöver hjälp av stödfrågor för att välja ut den information från mina källor som behövs för mitt arbete.
Jag behöver viss hjälp för att välja ut den information från mina källor som behövs för mitt arbete.
Jag kan på egen hand välja ut relevant information från mina källor som behövs för mitt arbete.
Använda begrepp
Använda naturvetenskapliga begrepp
Jag använder mig av få ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord/begrepp på ett säkert sätt i mitt arbete.
Använda begrepp inom ämnet historia
Jag använder mig av få ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord/begrepp i mitt arbete.
Jag använder mig av ämnesspecifika ord/begrepp på ett säkert sätt i mitt arbete.
Förklara begrepp
Mitt arbete innehåller inga förklaringar av de begrepp jag använder.
Mitt arbete innehåller förklaringar av något enstaka begrepp som jag använder.
Mitt arbete innehåller för ämnet relevanta förklaringar av begreppen jag använder.
Teknisk beskrivning
Jag beskriver hur upptäckten fungerar.
Jag beskriver på ett utförligt sätt hur upptäckten fungerar.
Jag beskriver på ett korrekt och utförligt sätt hur upptäckten fungerar och resonerar kring dess för- och nackdelar.
Personligt ansvar
Jag tar ett visst ansvar för mitt arbete.
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete.
Studieteknik
Jag behöver stöd för att strukturera mitt arbete och för att ha koll på vad jag ska göra, till när och var det ska lämnas in.
Jag tar med mig rätt material till arbetspassen och vet hur jag ska arbeta för att nå dit jag vill.
Jag har koll på mitt materiel och har med mig de saker jag behöver för att kunna arbeta effektivt på arbetspassen. Jag har en tydlig plan för att jag ska lyckas och nå dit jag vill.
Engagemang
Jag gör det jag måste.
Jag har koll på vad jag ska göra och ser till att mina arbetsuppgifter blir gjorda i tid.
Jag arbetar målmedvetet med mina arbetsuppgifter och strävar efter att nå så högt som möjligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: