Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-04-11 10:14 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Ett nerslag i forntiden där vi tittar på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi ska titta på hur man kom till Norden, levde och bodde under dessa tre tidsåldrar.
Grundskola 4 Historia
...

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. . Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Vi arbetar med följande delar ur det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Detta ska ni lära er om forntiden:

 • hur människor kom till Norden
 • hur jägarfolken lärde sig bli bönder
 • hur man började göra verktyg och vapen av metall istället för av sten
 • hur man fick nya  idéer från söder.
 • lära sig begrepp som  hör till denna tidsperioden

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleverna lär sig om forntiden genom att:

 • lyssna och se filmer, samt via lärares föreläsningar
 • diskutera livet under forntiden, samt olika orsaker till och konsekvenser av förändringar
 • arbeta med tidslinje
 • både enskilt och i grupp diskutera och analysera tidsåldern

Så här bedömer jag arbetet:

 • kontinuerligt under arbetets gång
 • genom delaktighet under arbetets gång och vid diskussioner
 • producerat material
 • prov

Jag vet att du kan när:

Matriser

Hi
Från forntiden till medeltiden

Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Du har nått målet och funderar vidare
Att jämföra och se skillnader
Du sk jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Du kan med hjälp av ledande frågor se några likheter eller skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Du jämför och visar förståelse för samband och sammanhang med egna reflektioner kring skillnader och likheter mellan livet på forntiden och nu.
Du ska jämföra likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna: stenåldern,bronsåldern och järnålder,
Du kan med hjälp av ledande frågor se några likheter eller skillnader mellan de olika tidsåldrarna
Du kan jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna
Du jämför och visar förståelse för samband och sammanhang med egna reflektioner kring skillnader och likheter mellan de olika tidsåldrarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: