Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Nya tiden, stormaktstiden och karolinska tiden

Skapad 2016-04-11 11:18 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Historia

Vad hände i Sverige och Europa under 1500-talet och 1600-talet?

Innehåll

Stora frågor att fundera över

 • Vilka nyheter dök upp under 1500- 1600-talen? Handelsvaror, språk och kultur. Upptäcktsresor! 
 • Vad var reformationen och vilka konsekvenser fick den? 
 • På vilka sätt förändrade Gustav Vasa och hans söner Sverige under 1500-talet? 
 • Vilka var orsakerna till Sveriges stormaktstid och vad fick den för konsekvenser för olika människor?
 • Vilka spår från 1500- och 1600-talet kan vi se idag?
 • Vilka historiska personer levde och hur har de framställts?

 • Begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning. Vad de betyder och hur de används i historia.

 • Hur kan vi veta vad som är sant?

Vi arbetar mot dessa kunskapskrav

Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra  resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Visa kunskap

Du kommer denna gång att visa vad du kan och vad du lär dig genom att vara aktiv under lektionstid på olika sätt, till exempel:

 • delta i diskussioner
 • delta i minigrupparbeten
 • göra olika uppgifter under lektionstid
 • ställa frågor
 • provtänka
 • (skriva) "exittickets"
 • snabbskrivning kring de stora frågorna

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: