Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Liljans Lunchsituation

Skapad 2016-04-11 12:01 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi eftersträvar att Liljans lunchsituation ska vara lugn, behaglig, glädjefylld, lärorik och språkutvecklande för alla barn
Förskola

Vi eftersträvar att Liljans Lunchsituation ska vara lugn, behaglig, glädjefylld, lärorik och språkutvecklande för alla barn.

Innehåll

MÅL

- Att barnen får en lugn och behaglig stund där de kan känna sig trygga

- Att varje barn får möjlighet att komma till tals och att samtala

- Att varje barn får lägga upp mat själv, samt skicka vidare till den som sitter bredvid

- Att barnen lär sig lyssna på vad andra barn säger och att prata en i taget

- Att barnen känner att de har möjlighet att uttrycka egna åsikter och att de blir respekterade för dessa.

- Att locka barnen till att smaka på olika maträtter och att ge dem en förståelse för vikten av att äta hälsosam mat.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

METOD - GENOMFÖRANDE

Inför varje lunchsituation dukas avdelningens tre bord av ett barn(utifrån intresse i stunden) och en pedagog(enligt schema). Mat hämtas i köket. Barnet får sedan, med stöd av pedagogen, knacka på i samlingsrummet och presentera dagens mat samt säga välkomna till bords.

Vid matborden sitter en pedagog tillsammans med 7 barn var. Ett barn får säga varsågoda. Barnen får ta mat själva och skicka vidare maten.

Under måltiden uppmanar pedagogerna barnen att prata en i taget och att alla barn ska få komma till tals. Här är det extra viktigt att uppmuntra alla barn, oavsett kön eller personlighet till samtal. Pedagogerna uppmuntrar barnen att hålla en låg samtalston

Pedagogerna benämner  mat, tallrikar, bestick, glas, vattenkannor mm ofta och vid sina rätta namn. Vi diskuterar kring maten, hur den smakar, vikten av att äta nyttig mat samt lockar till att provsmaka.

Efter att barnen ätit upp i sin egen takt får de själva duka av. De går därefter till toaletten för att tvätta sig. sedan går de in till vilorummet för att vila. En pedagog närvarar vid toaletterna, en pedagog dukar av borde och en pedagog tar emot barnen i vilrummet.

Under lunchsituationen försöker pedagogerna att ta tillvara på stunden att kunna föra ett samtal med få barn. Här ges möjlighet för pedagogerna att ta reda på barns intressen och nyfikenhet, vilket kan användas för att vidareutveckla verksamheten i stort. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar inte lunchsituationen, då vi i denna stund ser det högst nödvändigt att alla pedagoger för ett socialt samspel tillsammans med barnen. Vi kan dock reflektera kring diskussioner som uppkommer under matsituationen i efterhand. Om vi till exempel finner att barnen intresserar sig för något speciellt kan vi arbeta vidare med detta intresset i vår verksamhet.

Vi har även möjlighet att fånga upp språknivå och språkutveckling under lunchsituationen. Vi kan här upptäcka ord och meningsbyggnader som är viktiga att träna mer på.

Upptäckter kring barns språk eller intressen som görs under lunchsituationen ska sedan lyftas till övriga kollegor under vår gemensamma reflektionstid.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar lunchsituationen tillsammans med barnen under ett lunchtillfälle i slutet av varje termin. Under detta tillfälle diskuterar vi med barnen kring vad som är bra/mindre bra under lunchen.

Vi tar med oss barnens tankar kring lunchsituationen till ett reflektion- planeringstillfälle med arbetslaget. Här diskuterar vi vad som fungerat bra/mindre bra samt hur vi ska planera lunchsituationen inför nästkommande termin.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,

Avsnitt 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: