Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 - Symaskinskörkort

Skapad 2016-04-11 12:35 i Österbyskolan Östhammar
Vi lär oss att använda symaskin och vanligt förekommande hjälpmedel och verktyg i textilslöjdssalen på ett självständigt och säkert sätt.
Grundskola 3 Slöjd
Vi ska lära oss att hantera symaskinen, hur den fungerar och används och vad symaskinens olika delar heter. Vi lär oss namnet på de vanligaste hjälpmedlen och verktygen som används i en textilslöjdsal och vi lär oss att använda dem. Vi lär oss också om säkerhet i slöjdsalen. Det här arbetet kommer att resultera i ett symaskinskörkort som visar att eleven säkert och självständigt klarar av att använda symaskinen och de vanligaste hjälpmedlen och verktygen i textilslöjdsalen.

Innehåll

Dina mål

 • Att känna dig säker när du använder symaskinen
 • Att kunna trä maskinen med under- och övertråd
 • Att kunna spola upp undertråd
 • Att kunna sy raksöm och sick-sack
 • Att kunna sy rakt, svängar och vända i hörn
 • Att kunna backa med symaskinen
 • Att kunna namn på symaskinens olika delar
 • Att kunna namn på de vanligaste hjälpmedlen och verktygen i textilslöjden
 • Att kunna nåla ihop tyg
 • Att kunna sick-sacka kanterna på tyg
 • Att kunna använda ett måttband
 • Att kunna mäta och klippa ut efter bestämda mått
 • Att kunna läsa och följa enkla instruktioner

Undervisning

 • Hur använder man symaskinen
 • Trä maskinen med under- och övertråd
 • Spola upp undertråd
 • Sy raksöm och sick-sack.
 • Sy rakt, svängar och vända i hörn.
 • Lära namnen på symaskinens delar
 • Lära namnen på och kunna hantera de vanligaste hjälpmedlen och verktygen
 • Nåla ihop tyg
 • Mätövningar
 • Klippövningar
 • Läsa och följa enkla instruktioner
 • Förstå vikten av att gå tillbaka och öva på moment som är svåra
 • Säkerhet i slöjdsalen

 

 

 

Bedömning - Jag vet att du kan när jag ser....

Att du kan hantera symaskinen på ett säkert och riktigt sätt
Att du vet vad symaskinens delar heter
Att du kan trä över- och undertråd
Att du kan spola undertråd
Att du kan sy raksöm och sick-sack
Att du kan använda måttband och andra vanligt förekommande hjälpmedel och verktyg
Att du kan klippa ut efter angivna mått
Att du kan tvärnåla
Att du kan följa en enkel instruktion
Att du klarar sista arbetsuppgiften på egen hand

 

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar och det färdiga resultatet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Textilslöjd

>>>
.
>>>
>>>
Symaskin och andra vanligt förekommande hjälpmedel/verktyg - användningssätt och säkerhet.
I arbetet kan du använda symaskin, redskap och hjälpmedel på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda symaskin, redskap och hjälpmedel på ett fungerande sätt.
I arbetet kan du använda symaskin, redskap och hjälpmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under slöjdarbetet formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektionsförmåga.
Du kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Ny rubrik

Textilslöjd - Självständighet
>>>
.
>>>
>>>
Ny aspekt
Självständighet
Du arbetar aktivt men behöver mycket hjälp att driva ditt arbete framåt.
Du arbetar delvis självständigt och driver mestadels ditt arbeta framåt.
Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: