Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-04-11 12:45 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Ett arbete om några kända klassiker.
Grundskola 7 Svenska

"Det är en klassiker!" Det får man ibland höra om en bok eller en film, men vad gör ett verk till en klassiker? De ungdomsklassiker vi har idag, varför blev de så "stora"? Är de fortfarande populära? Varför? Jag hoppas att du får svar på åtminstone en del av dessa frågor och kanske dessutom kommer på några egna under det kommande arbetet med "ungdomsklassiker".

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att ägna oss åt ett urval klassiska ungdomsböcker och deras författare. Vi kommer att diskutera böckernas innehåll och berättelsernas uppbyggnad. Vi kommer att tala om berättelsernas teman och vad som är typiskt för dem. Vi kommer även att läsa om och diskutera författarna och den samtid de levde i.Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering av arbetsområdet

 • Vi kommer att lära oss mer om några författare och deras samtid. Påverkades de i sitt författarskap av sin samtid och, i så fall, hur?
 • Vi kommer att läsa texter, diskutera och analysera berättelserna. Vad gör dem tidstypiska? Hur är berättelsen uppbyggd? Finns det återkommande teman eller motiv i berättelserna?
 • Vi kommer att se flera filmatiseringar (hela och delar) av klassiker och diskutera innehåll och uppbyggnad av dessa.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Samtal och diskussioner i grupper och helklass.
 • Skriftliga uppgifter, både enskilda och i grupp.
 • Film och filmklipp.

 

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper om ungdomsklassikerna på följande sätt:

 • Genom att delta i samtal och diskussioner.
 • Genom att göra de skriftliga uppgifterna.

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgift Lysande utsikter

 • Textfrågor till Gullivers resor

 • Instuderingsfrågor 1 Klassiker

 • Lektionsuppgift Gullivers resor

 • Lektionsuppgift Robinson Crusoe

 • Gulliver 2

Matriser

Sv
Klassiker

Insats krävs
E
C
A
Muntligt
 • Sv
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du deltar i samtal och diskussioner om texter, filmer och författare. Du svarar på frågor och berättar vad du tycker och varför du tycker så.
Du deltar aktivt i diskussioner om texter, filmer och författare. Du svarar på frågor, ställer egna och berättar vad du tycker på ett sätt att det för samtalen vidare. Du motiverar dina svar och åsikter.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner om texter, filmer och författare. Du svarar på frågor, ställer egna och framför dina egna åsikter på ett sätt att det för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Insats krävs
E
C
A
Koppling text - författare - samtid.
 • Sv
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du gör enkla jämförelser mellan texter och fakta om deras författare. Du försöker även dra slutsatser hur texterna kan ha påverkats av den tid då de skrevs.
Du jämför innehållet i olika texter med fakta om deras författare. Du drar slutsatser om hur texterna kan ha påverkats av de tider då de skrevs.
Du jämför olika texter med varandra och med fakta om författarna till dem. Du motiverar dina slutsatser väl. Du redovisar flera olika slutsatser om hur texterna kan ha påverkats av de tider då de skrevs. Dina slutsatser motiveras väl.
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du berättar kort vad texterna handlar om och försöker resonera om vad som kan vara budskapet med dem.
Du berättar vad texterna handlar om. Resonerar både om budskap som är tydliga och om sådana som kan läsas mellan raderna. Du motiverar dina slutsatser.
Du berättar vad texterna handlar om. Du resonerar om budskap som är tydliga, som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verken. Du redogör tydligt för dina slutsatser och motiverar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: