Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa år 5

Skapad 2016-04-11 13:06 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att forska och ta reda på mer om länderna i Europa. Vi kommer ta reda på viktiga saker i de olika länderna.
Grundskola 5 Geografi

Vi kommer att arbeta med Europa genom att undersöka hur natur och kulturlandskapen skiljer sig i de olika länderna. Vi forskar i hur de olika befolkningarna ser ut och vilka konsekvenser det kan ha för länderna.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Syfte

Anledningen till att vi arbetar med Europa är att genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Det här ska vi lära oss

 Du ska kunna berätta om:

  • antal invånare i landet
  • Landets storlek till ytan (kvadratkilometer)
  • Vad heter huvudstaden
  • Vilka naturtillgångar är landet känt för
  • Kända aktiviteter eller sevärdheter i landet
  • Matkultur
  • Hur styrs landet?
  • Vilka språk talas i landet?
  • kända turistorter och varför man de är populära
  • Export och import

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De här förmågorna ska vi träna på

 

 • Du ska utveckla din förmåga att söka och sålla information, för att sedan kunna återberätta det du har lärt dig.
 • Du ska ha kunskap om hur olika miljöer kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att se på faktafilmer om Europa
 • Vi kommer att ha föreläsningar i helklass och diskussioner i klassrummet.
 • Vi kommer skriva individuella

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Jag kommer att bedöma hur du:

 • självständigt och tillsammans med kamrater söker fakta.
 • deltar muntligt i samtal och genomgångar.
 • tillägna dig faktakunskaper som visas genom individuella eller gruppredovisningar 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: