Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi

Skapad 2016-04-11 13:08 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Vi jobbar med följande övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Vi jobbar med följande centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Vad är det du ska kunna?

Läsa av och analysera befolkningspyramider

(s. 19, 30, http://www.so-rummet.se/content/befolkningspyramid )

Berätta huvuddragen om hur befolkningen är fördelad över världen och lite om varför det är så

(pdf: "Var människor bor och varför" i länkade drive-mappen, eller http://www.so-rummet.se/content/befolkningslara-demografi )

Känna till och förklara den demografiska transitionen (s. 17-18, 28-29)

Ge förslag på vad som skulle kunna stoppa befolkningsökningen. Var särskilt uppmärksam på kvinnans roll! (s. 20, 24, 25, 31)

Känna till push- och pullfaktorer (s.21)

Känna till begreppen som är kopplade till området (s.30)

Känna till vilka problem (miljö, försörjning etc) som är kopplade till en alltför stor befolkning

Utgå från begreppen stad/landsbygd, jordbrukssamhälle/industrisamhälle (s. 22-23, ett stycke på 24, 26-27)

 

Examination

Denna gång blir det prov där du får möjlighet att visa din förmåga att läsa av diagram, din begreppsliga förmåga och dina kunskaper inom befolkningsområdet.

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi år 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: