Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt kroppen

Skapad 2016-04-11 13:59 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Vi vill ge barnen ökad kroppsmedvetenhet.
Förskola

Vi vill ge barnen ökad kroppsmedvetenhet genom att använda våra sinnen. Vi började med ansiktet. Vad finns i det och vad kan vi göra med dem. Vi har börjat med lukt och känsel.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill ge barnen ökad medvetenhet om sin kropp. 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Barnen ska få kunskap om sin egen förmåga vad och hur de olika kroppsdelarna fungerar.


Hur ska det märkas på barnen?

 De ska reflektera själva.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Större medvetenhet om kroppen.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Barnen lär av varandra.


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Barnens eget skapande finns dokumenterat i barnen höjd. Det finns på väggar och dokumentationshyllan. 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Barnen är i olika åldrar och lär av varandra.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi ger barnen enskilda utmaningar samt benämner de olika kroppsdelarna med ex sång. 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Vi vill att de ska reflektera över projektet själva både i förskolan och hemmet.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: