Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt -16

Skapad 2016-04-11 14:10 i Ljungviksskolan Lerum
Tal och tals användning, geometri och problemlösning
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Matriser

Ma
Matematik åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga:
- att kunna läsa och skriva siffrorna 0-9 samt förstå deras värde.
Jag kan läsa och skriva siffrorna samt till viss del förstå deras värde.
Jag kan läsa och skriva samt förstå siffrornas värde.
Jag kan med säkerhet läsa och skriva samt förstå siffrornas värde.
Din förmåga:
- att addera och subtrahera inom talområdet 0-20.
Jag kan till viss del addera och subtrahera inom talområdet 0-20.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-20.
Jag kan med säkerhet addera och subtrahera inom talområdet 0-20.
Din förmåga:
- att se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan till viss del se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan med säkerhet se ett mönster och fortsätta på det.
Din förmåga:
- att förstå likhetstecknets betydelse. t ex 4+5= _+7
Jag kan till viss del förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan med säkerhet förstå likhetstecknets betydelse samt använda likhetstecknet på ett riktigt sätt.
Din förmåga:
- att använda och förstå begrepp som t ex större/mindre, fler/färre, hälften/dubbelt
Jag kan till viss del förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Jag kan förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Jag kan med säkerhet förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Din förmåga:
- att namnge olika geometriska former, kvadrat, cirkel, triangel, rektangel.
Jag kan till viss del namnge de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Jag kan namnge de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Jag kan med säkerhet namnge och beskriva de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Din förmåga:
-att använda och förstå tallinjen 0-20
Jag kan med stöd använda tallinjen.
Jag kan använda tallinjen och förstår hur den är uppbyggd.
Jag kan med säkerhet använda tallinjen och förstår hur den är uppbyggd.
Din förmåga :
-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Jag kan med stöd formulera och lösa matematiska problem
Jag kan formulera och lösa matematiska problem.
Jag kan med säkerhet formulera och lösa matematiska problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: