Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi år 2

Skapad 2016-04-11 14:32 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

3. Konkretiserade mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

4. Bedömning:

 • Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Utifrån närområdet  beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • berätta om orsaker till varför människor flyttar från en plats till  annan. 
 • samtala om elevnära frågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Använda karta, väderstreck  och rumsliga begrepp för att beskriva Sverige och dess olika delar.

 

 

 

 

5. Undervisning:

ELEVDEL/VH-DEL


I detta arbetsområde kommer vi att läsa korta texter om Sveriges olika naturtyper. Du kommer att få visa att du har förstått det vi har läst med hjälp av uppgifter till texten och diskiutioner med kompisarna. Du kommer också att få lära dig olika ord och begrepp som hör till ämnet. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: