Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om växter vt -19

Skapad 2016-04-11 14:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med växter i vår närhet. Vi har utestudier där vi tittar på trädens knoppar och olika växter i vår närhet.
Grundskola 2 Bild Biologi Svenska
Äntligen är våren här och det blommar åter i naturen. Vi tittar oss runt i närområdet och lär oss om de blommor som vi hittar.

Innehåll

Övergripande mål

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Arbetssätt

Vi startar temat med att bjuda hit Annika från miljöverkstaden. Hon planterar med barnen och berättar hur man bäst sköter sina plantor. Vi fortsätter sedan med utestudier där vi tittar på träd och växters utveckling i vår närhet. Barnen kommer att så och följa en växts utveckling på nära håll. Vi kommer att göra egna undersökningar  i klassen där eleverna tränar sig på att ställa en egen hypotes. Hypotesen prövas sedan i en egen undersökning.  

Eleverna jämför olika växter, hittar likheter och olikheter. De lär sig namn på träd och blommor i vår närhet.

I bild skissar de bl a olika knoppar och växter. De skriver dikter och fakta.
 De lär sig fakta om Carl von Linné.

Bedömning

Efter avslutat arbete ska du kunna och förstå följande ord och begrepp

Stjälk, frö, lök, blad, löv, säd, sädesslagen, blomma, växt, lera, att så och plantera,

pollinering, cykel, 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

Sv Bi Bl
Tema om växter

växtens delar

på väg att kunna
kan
Jag kan namnge blomma, blad, knopp, stjälk och rot.

växtens livscykel

på väg att kunna
kan
Jag kan förklara hur det blir en ny växt

artkunskap

på väg att kunna
kan
Jag kan namnge fem arter i mitt närområde.

bild

 • Bl  1-3   Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
på väg att kunna
kan
Jag har lärt mig att skissa av knoppar och växter

på väg att kunna
kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: