Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Musique et La guerre

Skapad 2016-04-11 15:06 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Att redovisa en fransk musikartist/grupp Att läsa texter och prata om Frankrike under Andra världskriget
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Under detta arbetsområdet kommer vi att prata och läsa om  hur det var i Frankrike under Andra världskriget,  Vi kommer också att lyssna på fransk musik och därefter kommer ni att, i par, få välja en artist/grupp som ni redovisar  muntligt i gruppen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. - Ni läser serien Le destin de Marie i Bon voyage 4. Ni lyssnar på olika sångtexter. Vi ser en fransk film med franskt tal.
Formulera sig och kommunicera i tal  - Ni redovisar er artist muntligt.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - t.ex genom att ställa frågor, upprepa eller formulera sig på annat sätt
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används - genom att lära dig lite om franskspråkig musik och kända artister. Att diskutera och prata kring hur det var i Frankrike under Andra världskriget.

 Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar att du kan genom att vara muntligt aktiv i de uppgifter ni gör. Ni förbereder en muntlig redovisning kring en artist som ni redovisar i gruppen.
Er receptiva förmåga kommer att bedömas i en läsförståelse och hörförståelse, NP i moderna språk.
NI får en läxa i veckan som förhörs skriftligt. Denna består under detta arbetsområde delvis av olika grammatikmoment som ni behöver visa att ni behärskar. (Se planering nedan)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Arbetsområdet sträcker sig från v. 12-19.
Vi börjar med att läsa texten Un rappeur, mais qu'est-ce qu'il  râpe? där vi också får lyssna på delar av franska låtar. Vi lyssnar också på andra franska sångare och sedan får ni välja någon artist som ni tar reda på lite fakta om. Ni jobbar också med översättning av en sångtext som ni lämnar in.
V. 18 kommer ni att få göra två delar av de Nationella proven i franska: läsförståelse och hörförståelse
Parallellt med musikarbetet kommer vi att läsa serien Le destin de Marie, som handlar om Andra världskriget och vi avslutar arbetsområdet med att se på en fransk film - La rafle, som utspelar sig i Frankrike under Andra världskriget.

Veckoplanering  (Med reservation för vissa ändringar)

Vecka 12
Kapitel 2 - Un rappeur! Qu'est-ce qu'il râpe?

Vecka 13
Påsklov

Vecka 14
Repetition: Att ställa frågor
Le destin de Marie A+B
Läxa fredag: text + glosor kap 2

Vecka 15
Välj en artist/grupp - eget arbete med att förbereda redovisning
Le destin de Marie C+D
Fredagslektionen utgår p.g.a. Nationella prov i NO
Läxa onsdag: Relativa pronomen qui/que sid. 48-49 ÖB

Vecka 16
Objektspronomen Indirekt/direkt objekt
Le destin de Marie E+F
Avsluta eget arbete
Fredag: Muntlig redovisning La musique

Vecka 17
Måndagslektionen utgår p.g.a. NP i engelska
Le destin de Marie G+H
Grammatik:  Futur simple
Läxa fredag: objektspronomen

Vecka 18
Måndag: NP läsförståelse
Onsdag: NP hörförståelse
Fredag: Kristi himmelsfärd

Vecka 19
Le destin de Marie I+J
Film: La Rafle
Läxa fredag: Futurum sid. 155-159 ÖB

Utvärdering

 

 

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
1. Förstå tal
,
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
2. Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
5. Välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
6. Formulera sig muntligt
.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
12. Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: