Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna serier

Skapad 2016-04-11 16:43 i Linghedsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Bild

Splash!! Vrooom! AAAOOOOO! Ljudillustrationer, pratbubblor, överdrifter och effekter är en del av innehållet när man tecknar serier. Och så snygga bilder förstås!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

* teckna figurer lämpliga för serier

* använda dig av olika typer av pratbubblor, tecken för ilska, rörelse m.m.

* använda olika bildutsnitt som visar hela miljöer och närbilder 

* göra en egen serie där text och bild samspelar

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Arbetssätt

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi tittar på och pratar om olika bildutsnitt: panoramabild, helbild, halvbild, närbild och extrem närbild. Vi går också igenom olika sorters pratbubblor som är vanliga i serier. Du får skapa några seriefigurer, gärna med tydliga konstraster, och sedan skissa fram handlingen i din serie i minst sex rutor.

Sedan tecknar du den med blyerts och fyller ev. i med tusch. På slutet skriver du dina pratbubblor och om du vill så färglägger du din serie. 

Bedömning

Vad ska bedömas och hur kommer bedömningen att se ut?

Vi tittar på dina figurer, och texten i pratbubblorna, för att bedöma hur pass välgjorda de är, och hur du använder dig av symboler och tecken för t.ex. rörelse eller skrik i figurerna och pratbubblorna. Vi tittar på om du använt dig av olika bildutsnitt så att du får variation mellan miljöbilder, helbilder och detaljer i närbild. Slutligen bedömer vi hur pass väl texten och bilderna samspelar i din serie.

Matriser

Bl
Teckna serier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Seriefigurerna
Dina figurer är enkelt tecknade.
Dina figurer är noggrant tecknade. De har tydliga personligheter.
Dina figurer är mycket noggrant tecknade. De har tydliga detaljer som gör det lätt att skilja dem åt.
Ny aspekt
BIldutsnitt
Du använder mist två olika bildutsnitt i din serie.
Du presenterar miljön i en panoramabild och använder dig också av helbild något mer bildutsnitt.
Din serie innehåller panoramabild, helbild som visar personerna och närbild/extrem närbild som gör läsaren uppmärksam på detaljer.
Ny aspekt
Effekter och symboler
Du använder någon effekt/symbol i din serie.
Du använder dig av några vanliga tecken eller symboler för t.ex. rörelse eller känslor.
Du använder olika symboler och tecken som hjälper läsaren att förstå både handling och känslor.
Ny aspekt
Texten i pratbubblorna
Texten i dina bubblor är ganska tydligt skriven.
Texten i dina bubblor är tydligt skriven.
Texten i dina bubblor är mycket noggrant och tydligt skriven.
Ny aspekt
Helhetsintryck samspel mellan bild och text
Bilderna och texten samspelar i viss mån.
Bild och text samspelar relativt väl.
Bild och text samspelar mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: