Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-04-11 17:39 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Matematik
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Matematik.

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex.
Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

 Lillgårdens Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret

Innehåll

Matematik

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Att barnen har möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge o riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring

På Lillgården leker/pratar/utforskar vi ständigt matematik i barnets vardag. Vi räknar på olika vis t.ex. 1-2-3, första, andra, tredje, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte når mössan på min hylla - hur gör jag då?
Detta sker bland annat genom sång, rim, ramsor och talspråk.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: