Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2016-04-11 17:47 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Naturvetenskap och teknik
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98

(reviderad 2010) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik.

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex. Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

Lillgårdens Unikum-arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret

Innehåll

Naturvetenskap och teknik

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar för att barnen ska kunna bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap samt att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar. 

Att barnen med hjälp av olika uttrycksformer upptäcker, utforskar och bearbetar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Att barnen ska kunna utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor natur och samhälle påverkar varandra.

På Lillgården använder vi både vår inne- och utemiljö som ett verktyg. Vi bygger och konstruerar med olika material och tekniker. Vi har även mjuka klossar, duplo, tågbanor, kaplastavar mm. Med hjälp av dessa bygger barnen olika konstruktioner. 

Vi besöker även ”vår skog” och utforskar naturen på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: