Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2016-04-11 17:56 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Skapande.
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Skapande.

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex.
Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

 Lillgårdens Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter genom lärlogg där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret

Innehåll

Skapande

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin skapande förmåga så att den blir utforskande och gestaltande och så att varje barn hittar sitt eget uttryck.

Att barnen bearbetar sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t.ex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama i vardagen

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i vardagen.

I vårt skapande på Lillgården får barnen prova på många olika tekniker att skapa med. Vissa initieras av oss pedagoger och andra påbörjas av barnen själva. Vi pedagoger tillför nytt stoff utifrån barnens intresse och nyfikenhet. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: