Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikaliska fenomen och NTA-lådan Balansera och väga

Skapad 2016-04-11 18:08 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med arbetsområdet fysikaliska fenomen som handlar om balans, jämvikt, tyngdpunkt, tyngdkraft och friktion. Dessa begrepp tydliggörs genom enkla undersökningar.
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)

Kan du få en pappersfjäril att balansera på en penna?
Vad händer om man flyttar stödpunkten på en balansbräda?
Vad vet du om "mobiler"?
Kan du bygga en balansvåg?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, analytiska, begreppsliga, metakognitiva  och procedur förmåga genom att:

 • förklara olika begrepp
 • genomföra systematiska undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • berätta om någon enkel teknisk lösning

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning

 • Du kommer att arbeta utifrån NTA-lådan Balansera och Väga.
 • Du kommer att arbeta med undersökningar som visar hur tyngdkraft och friktion fungerar.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet.
 • kunna genomföra undersökningar.
 • kunna samtala om dina undersökningar.
 • kunna dokumentra dina resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA-lådan och annat material.
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
 • dokumentera dina resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Balansera och Väga

Fysikaliska fenomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp (Begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av läraren förklara vad några begrepp betyder.
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen inom området och du kan sätta in dem i ett sammanhang.
Samtala (Kommunicera)
Du deltar i samtal utifrån frågor från lärare.
Du deltar i gruppdiskussioner.
Du deltar i samtal och uttrycker egna åsikter.
Dokumentation (Metakognitiv och Analytisk)
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild.
Du kan dokumentera med bild och meningar.
Du kan dokumentera med egen text.
Laborationsarbete (Procedur)
Du kan med stöd av lärare genomföra laborationer.
Du kan tillsammans med en kompis genomföra laborationer.
Du kan själv sortera informationen och göra laborationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: