Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik -Enkla maskiner

Skapad 2016-04-11 18:51 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik

Hur kan vi göra jobbet men ändå spara på kraft. Det ska vi ta reda på genom att ge oss i mekanikens värld.

Innehåll

Mål att sträva mot

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tolkade och konkretiserade mål

När du har läst det här avsnittet ska du:

 • Kunna mekanikens gyllene regel och kunna ge exempel på hur den används
 • Ha reflekterat över några användnings områden för lutande planen, kilen, skruven, hävstången och hjulet
 • Förstå hur man praktisk kan använda ovan nämnda enkla maskiner
 • Kunna följande ord och begrepp: enkla maskiner, kraft, lutande plan, kil, vridningspunkt, hävarm, enarmad och tvåarmad hävstång, block, talja, friktion, kullager, skruv, Arkimedes
 • Göra enkla konstruktioner, kunna dokumentera och motivara sina val
 • Dokumentationen görs i bookcreator ett kap till varje enkel maskin.
 • Färdigställa en färdig produkt -sprattelgubbe

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Fortlöpande bedömning under lektionerna av elevens förmåga att skilja från fakta och värderingar och hur eleven kan formulera och motivera egna ställningstaganden. Eleven bedöms även utifrån förmåga att använda relevant information i diskussioner och för att skapa egna texter.

Följande förmågor bedöms:

 • Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar
 • Förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
 • Förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle ochmiljö
 • Förmåga analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i diskussioner, stor grupp, med ”bänkkamraten”, i mindre grupper eller enskilt med läraren. Skriftliga och muntliga läxförhör/prov och genom ett aktivt deltagande på de praktiska övningar som genomförs.

Även genom den praktiska uppgiften sprattelgubben. Beskrivning av den kommer att ligga under "info från skolan -teknik"

Matriser

Fy Tk
Bedömnings matris i TEKNIK

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Tk
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: