Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Disney/Sagotema

Skapad 2016-04-11 20:20 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 3 – 6 Bild Svenska

Med hjälp av Disneys tolkningar av klassiska sagor och berättelser ska vi tillsammans upptäcka de berättandet och skrivandets olika delar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • Bl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-6
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
 • Bl  1-6
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-6
  Redskap för bildframställning Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
 • Bl  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Några barnboksförfattare.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Undervisning

Vi kommer att läsa sagor, legender, skrönor och myter. Då vi läser kommer vi att studera sagobilderna för att på så vis skapa en större förståelse kring händelseförloppet. 

Vi kommer att läsa sagor av HC Andersen och Bröderna Grimm och ta reda på mer om vilka de var. 

Vi kommer att ta reda på vem Walt Disney var. 

Vi kommer att studera några texter och lära oss om hur texter organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. 

Vi kommer att titta på filmer och filmsnuttar för att identifiera olika arketyper, t ex hjältar, skurkar, den vise, den gode, lustigkurren  m fl. 

Vi kommer att ta reda på hur en animerad film blir till.

Du kommer att få animera en egen kortfilm där du har hittat på en egen historia med inledning, en händelse och ett avslut. Du ska skapa din figur/dina figurer i lera och göra en bakgrund. 

Vi kommer att göra ett besök på Nordiska Akvarellmuseet. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Arbeta med din animation
 • Använda ord, begrepp och symboler kopplade till bildämnet. Exempelvis animation, skiss, formgivning, bakgrund.
 • Visa förståelse för de texter vi läser och de filmer vi ser. 
 • Jämföra och beskriva de texter och filmer vi ser. Till exempel att du beskriver en films handling eller hittar likheter mellan Snövit och Askungen. Det kan också handla om att hitta återkommande arketyper så som elaka, goda, snälla, hjältar osv.
 • Bidrar i resonemang om budskap och handling i de texter och de filmer vi ser.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
 • Bl  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
 • Bl  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • Bl  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
 • Sv  E 6
  Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 6
  Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
 • Sv  E 6
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
 • Sv  C 6
  Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  C 6
  Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv  C 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
 • Sv  A 6
  Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  A 6
  Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: