Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsresa

Skapad 2016-04-12 07:01 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Vi ska bekanta oss med bokstäver. Detta gör vi för att fånga upp barnens nyfikenhet för symboler och skriftspråket. Vi ska göra det genom att låta barnen bekanta sig med bokstäver på olika sätt.
Förskola

Genom en resa i bokstävernas värld möter vi barnens intresse för sitt namn och sina bokstäver, likväl som intresset för att lära sig känna igen symboler ökar.

Innehåll

Bakgrund

Barnen visar på en nyfikenhet av bokstäver, hur det stavas och hur det låter. De uppmärksammar även kompisens/mamma/pappas bokstav och hittar bokstäver när vi är utomhus på t.ex. Skyltar. 

Mål

Syftet med bokstavsresan är att barnen ska få möjlighet att bekanta sig med bokstäverna i alfabetet samt känna igen sitt namn, på ett lekfullt, kreativt, nyfiket och spännande sätt.

 

  • Barnen på avdelningen utvecklar en förståelse för hur deras första bokstav ser ut.
  • Barnen på avdelningen utvecklar sin förmåga att känna igen sitt namn
  • Barnen på avdelningen utvecklar ett intresse för bokstäverna i sitt namn och i alfabetet
  • Barnen ska utveckla en nyfikenhet och förståelse för symboler och skriftspråk 

Metod och genomförande

Vi förbereder barnen genom att berätta vad vi ska göra. Barnen får följa bokstavens form med fingret. De får försöka rita en bokstav, vi börjar med bokstaven A. Vi utmanar dem att hålla i en penna/krita/ sax och forma bokstäver och sedan försöka klippa ut dessa. 

Vi går ut i skog och mark för att se om vi kan hitta bokstäver ute i naturen. Barnen får plocka med sig pinnar som de sedan ska forma till sin första bokstav i sitt namn. 

Dokumentation

dokumentationen i den här planeringen är den skapande teckningen av bokstavens form som barnen har gjort, samt fotografering av barnens skapande och dokumentering av barnens reflektioner.

Utvärdering - Uppföljning

Vi utvärderar aktiviteten tillsammans med barnen genom att reflektera tillsammans utifrån vår dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: