Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska vt 2016- årskurs 4-6

Skapad 2016-04-12 08:24 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogisk planering kurdiska vt 2016 Period : v 15-V20 vår terminen . Årskurs 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål

De kommande veckorna i denna termin arbetar vi med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med olika tema kommer vi att satsa på högläsning, och språkbruk och tala. Träna rollspel, sjunga och tal övningar bli en del av arbete under lektionerna .. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi förhoppningsvis att utveckla eleverna språket.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& Tala& sprukbruk

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.

Konkretiserade mål för eleven

 • Att eleverna kunna utveckla kunskaper i kurdiska språket.
 • Att kunna delta i samtal, kunna berätta och upplevelser och händelser.
 • Att kunna läsa och förstå till åldern anpassande texter.
 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

 

Undervisning och arbetsmetoder

* Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten för att öka förståelsen för innehållet i texten
- tolka och analysera textens budskap
- öka ditt ordförråd i den arbetsområde som vi går igenom.


 • Högläsning - lyssna på andras högläsning
-.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att träna , läsa och skriva och göra rollspel.

 

 • Eleverna ska titta på filmer ,eller läsa en saga sedan   återberätta film eller sagas innehållet och budskap.

 

 • Dialog övning , i små grupper.

 

 • Eleverna ska använda olika digital verktyg.

 

Eleven har uppnått målen när...

 

Nivå E

Nivå C

Nivå A

Läsa

Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.

Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.

Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna.

Tala& Samtala

Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet. Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.

Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas.

Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: