Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift

Skapad 2016-04-12 09:19 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Skrivuppgiften ska vara ett reportage, en debattartikel eller en novell.
Grundskola 7 Svenska
En krönika. en novell eller en nyhetsartikel. En övning inför NP.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under veckorna 12-16 kommer vi att ha genomgång av tre olika texttyper och öva på att skriva en eller flera av texttyperna. 

Du väljer om du vill skriva en krönika, en novell eller en nyhetsartikel efter genomgång av de olika texttyperna.

Läs igenom alla skrivuppgifterna.

Välj den uppgift du tycker verkar mest intressant.

Läs instruktionen till den uppgift du har valt en gång till.

Läs igenom tipsen om din utvalda texttyp.

Skriv din text.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning sker av hur du har klarat av att skriva den texttyp som du har valt.

Du bedöms även utifrån hur du har anpassat språket efter olika syften och hur du behärskat det grammatiska och stavningsregler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skrivuppgift

Rubrik 1

Novell, krönika eller kåseri.
E
C
A
Språkbruk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind¬ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beskrivningar, berättargrepp, dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Skrivregler
Relativt gott bruk av skiljetecken och styckeindelning, vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Gott bruk av skiljetecken och styckeindelning, få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och styckeindelning, ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: