Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik- besök i talarstolen!

Skapad 2016-04-12 09:44 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Att argumentera och diskutera i tal och samtal.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Hur blir man en god talare? Vad innebär ett bra samtal? Hur förstår vi varandra och hur lyssnar vi på varandra? Detta är några av frågorna vi kommer att ta oss an i detta arbetsområde där vi ska lära oss om konsten att kunna tala väl - retoriken.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.  Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Det här skall du lära dig

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra  muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med sidorna 30-53 i boken Svenska direkt. Vi kommer att diskutera och genomföra olika typer av samtal. Några exempel på väl genomförda tal och samtal kommer att visas och diskuteras. Ni kommer att få förbereda och hålla ett eget tal om ett ämne ni själva väljer.

Matriser

Sv
Förmågor som bedöms i detta arbetsområde

E
C
A
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hålla tal
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: