Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 7

Skapad 2016-04-12 09:59 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Gemensam planering för bråk- och procentkapitlen.
Grundskola 7 Matematik

Bråk använder man mycket i vardagen när man pratar om recept. (3/4 dl socker är ett exempel.) Bråk är viktigt inom matematiken, eftersom det är det enda sättet att uttrycka ett tal exakt, t.ex. 1/3 (går inte att skriva exakt i decimalform, Det blir 0,33333333333333.....

Ordet procent betyder hundradel eller per hundra. Tecknet % började användas i Italien på 1400-talet och där skrevs procent som per cento. Hundra heter cento på italienska. I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.

Innehåll

Kunskapsmål

Efter att vi arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

  • Kunna uttrycka andel i bråkform,decimalform och procentform.
  • Kunna sambandet mellan andel,del och helhet.
  • Använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem.
  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper  om följande begrepp: Bråkform, Täljare, Nämnare, Förkortning,Enklaste form, Förlängning, Andel, Del,  Det hela, Decimalform och Procentform.

Arbetssätt

  • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
  • Arbete både enskilt och i grupp.
  • Problemlösning.
  • Läxa varje vecka måndag till fredag. 

Bedömning

Under lektionerna och arbetsavsnitten avslutas med prov på respektive kapitel.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris procent

Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett huvudsak fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ny rubrik

Ny rubrik


Ma
Bedömningsmatris Bråk

Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett huvudsak fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder matematiska symboler och andra matematiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: