Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Foto & Collage

Skapad 2016-04-12 10:20 i Munkedal
Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet bild.
Grundskola 4 Bild

2016-04-09 Under 4 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet bild.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

CENTRALT INNEHÅLL

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

ARBETSSÄTT

Du kommer att få välja ett eget arbetsområde, som du ska digitalt fota, se nedan;

 • däggdjur
 • träd
 • blommor
 • fåglar
 • insekter

Du ska skapa ett collage där det tydligt framgår vilket "tema" du använt. 

Ev. kommer vi att bjuda in andra elever för att delta på någon typ av vernissage. 

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer att få bedöma dig själv utifrån din arbetsinsats och ditt fulländade collage. 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper och ämnet Bild:

 • bedömning
 • visad kunskap

Matriser

Bl
Foto & Collage

Nivå A

 • Bl  A 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6   Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 6   Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Nivå C

 • Bl  C 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Bl  C 6   Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  C 6   Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Nivå E

 • Bl  E 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6   Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6   Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: