Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervjuer

Skapad 2016-04-12 10:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under några veckor kommer du att arbeta med intervjuer. Du får träna dig i att intervjua andra och att skriva rent intervjuerna.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du får under några veckors tid arbeta med intervjuer. Du både läser en intervju och intervjuar andra.

Innehåll

 

Mål: Målet är att du lär dig att göra en intervju som du redovisar skriftligen.

 

Genomförande: Du får under några veckors tid arbeta med intervjuer. På lektionerna får du träna på att intervjua och att bli intervjuad av andra elever. Du läser också intervjuer och arbetar med frågor till dem. Du får  lära dig centrala begrepp kopplade till intervjuerna. Slutligen väljer du en person som du intervjuar om ett valfritt ämne. Du skriver rent intervjun och lämnar in till läraren. Därefter får du berätta om den för de andra eleverna.

 

Bedömning: Jag kommer att bedöma den färdigskrivna intervjun.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
    Ml  7-9
  • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
    Ml  7-9
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
    Ml  7-9

Matriser

Ml
Intervju

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Frågor
Du har mestadels använt ja- och nejfrågor.
Dina frågor är öppna och breda så att intervjupersonen kan utveckla sina svar.
Röd tråd
Det finns en röd tråd men den är inte alltid helt tydlig. Ämnet för intervjun spretar en del.
Det finns en röd tråd med tydlig inledning, text och avslutning. Ämnet för intervjun är tydligt och väl avgränsat.

Språk och stil

Nivå 1
Nivå 2
Genreanpassat språk
Du skriver mestadels på ett språk som är anpassat för genren.
Du visar stor säkerhet i språk och skriver på ett genreanpassat språk.
Stavning
Du har viss osäkerhet gällande stavning och skrivregler.
Du följer regler för stavning och skrivregler samt skriver mestadels korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: