Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III:s tid

Skapad 2016-04-12 10:45 i Studiegården Falköping
Sveriges historia under 1700-1850. Frihetstiden & Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
...

Innehåll

Elevdel

Lgr11

Matriser

Hi
Bedömningsmatris åk 4 - 6 Historia

F
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden under tidsperioden 1700-1850.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden under tidsperioden 1700-1850.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden under tidsperioden 1700-1850.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvilkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvilkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvilkor och handlingar.
Eleven kan undersöka levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka levnadsvillkor och beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar hur tidsperioden har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur tidsperioden har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur tidsperioden har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

F
E
C
A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang .
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang.

F
E
C
A
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader.

F
E
C
A
Eleven använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: