Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Rörelse och konstruktion

Skapad 2016-04-12 11:24 i Sörgärdets skola Älvkarleby
I Rörelse och konstruktion arbetar eleverna sig igenom teknikutvecklingens olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning, samtidigt som de får möjlighet att förstå hur kunskaper om energi och olika krafter samt kunskaper om materialens egenskaper, påverkar deras möjligheter att lösa olika konstruktionsproblem.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik

Temat startar i elevernas konstruktioner, enkla skisser som övergår i konstruktionsritningar. Utifrån diskussioner kring begreppet standard och dess betydelse för att kunna göra vetenskapliga experiment, undersöker eleverna hur olika krafter påverkar ett standardfordons rörelse. I systematiska försök undersöker de sedan hur lagrad energi i gummisnoddar kan överföras till rörelse och hur friktion kan begränsa rörelsen. Slutligen använder sig eleverna av sina kunskaper från temat för bygga ett fordon utifrån en kravspecification där även kostnaderna för konstruktionen ska beaktas.

Innehåll

Övergripande mål Teknik & Fysik - LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • - kunna läsa enkla instruktioner samt bygga efter ritning
 • - tillsammans med andra elever diskutera och värdera olika ställningstaganden
 • - kunna identifiera behov och komma med förslag på lösningar
 • - kunna dokumentera och göra enklare skisser av konstruktioner
 • - förstå innebörden av olika tekniska och fysiska begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Undervisningens innehåll och genomförande

Eleven kommer att:

 • bli indelad i grupp om 2 personer.
 • få ett uppdrag vid varje nytt tillfälle med instruktioner som ska följas
 • bygga fordon, mäta tid och kraft, skriva tabeller och göra matematiska uträkningar, diskutera och analysera i grupp och enskilt, samt observera och utvärdera under arbetets gång

Bedömning

 

Bedömningen sker löpande utifrån elevernas muntliga och skriftliga aktivitet/ prestation, klassrumsobservationer, samtal/ intervjuer. Eleven förväntas visa intresse och delta aktivt på lektionerna samt genomföra de uppgifter han/hon får.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: