Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppvärmning och skaderisk

Skapad 2016-04-12 12:08 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Arbetsområde kring skador och skaderisker i olika lekar, spel och idrotter.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

I detta arbetsområde kommer vi att titta på hur du kan förebygga och undvika skador i då du är fysiskt aktiv. Vi kommer grotta ner oss lite i uppvärmning och fundera kring hur en bra uppvärmning är uppbyggd. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetsområdet syftar till att öka din förståelse kring hur du kan förebygga och minska risken att skada dig i olika lekar, spel och idrotter. 

Följande förmågor och kunskaper syftar området till att utveckla:

 • Din förmåga att resonera kring skaderisker i olika lekar, spel och idrotter
 • Din förmåga att förutse, förebygga och undvika skador då du idrottar och rör på dig
 • Din förståelse kring begreppet ergonomi och hur du i vardagliga situationer kan anpassa dina rörelser så att du minskar risken för att skada dig

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning - arbetsformer och arbetsgång

Undervisningen kommer att innefatta följande arbetsformer:

 • Teoretiskt pass i föreläsningsform
 • Fysiska "laborationer" kring uppvärmning och ergonomi
 • Skriftlig paruppgift

Arbetsgången kommer vara som följer:

 1. Ett teoretiskt pass där vi går igenom hur du kan förebygga och undvika skador
 2. Ett praktiskt pass där vi djupdyker i uppvärmning och provar på några olika uppvärmningar som vi sedan analyserar tillsammans
 3. Ett praktiskt pass där du tillsammans med några kompisar ska prova på att utföra några olika rörelser där ni tillsammans ska tänka på och klura kring hur ni genomför dem på ett ergonomiskt riktigt sätt
 4. En skriftlig uppgift där du tillsammans med en (eller två) kompis(ar) ska komma fram till en bra uppvärmning till en utvald idrott. Ni ska även klura kring vilka skaderisker ni ser i idrotten och hur de kan undvikas och förebyggas

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Bedömning - vad och hur

Vad bedömer jag?

 • Din delaktighet vid det teoretiska passet och de praktiska passen
 • Din och din kompis förmåga att i den skriftliga uppgiften resonera kring den idrott ni blivit tilldelade

Hur bedömer jag?

 • Jag följer dig då du tar till dig de delar vi går igenom både teoretiskt och praktiskt
 • Jag följer ert arbeta i paret då ni tar er an den skriftliga uppgiften
 • Jag bedömer hur väl ni kan föra ett resonemang kring er idrott för att dels komma på en relevant uppvärmning och dels för att urskilja skaderisker och hur de kan förebyggas. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  C 6
  Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: