Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom & Islam

Skapad 2016-04-12 13:34 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 8 Religionskunskap

Vi kommer nu att fokusera på världsreligionerna judendom, kristendom och islam. I en värld där människor reser och
förflyttar sig mellan olika världsdelar är det viktigt att kunna förstå hur andra människor tänker och lever.

Stora frågan:

Vad finns det för likheter och skillnader mellan judendomen, kristendomen och islam?

Innehåll

Kunskaper och förmågor

 

Du ska ha kunskap om och kunna förklara:

 • personer som Abraham, Mose, Jesus och Muhammed och dess betydelse för de tre religionerna.
 • centrala tankegångar inom religionerna
 • heliga platser, riter och levnadsregler
 • ursprung, texter och lära
 • olika riktningar inom religionerna
 • var religionerna finns i världen

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda dig av ord och begrepp som hör till de olika religionerna, se nedan.
 • se samband mellan de tre religionerna.
 • reflektera över likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
 • se samband mellan religion och samhälle i olika länder.
 • reflektera över olika livsfrågor

Viktiga begrepp inom religionerna är:

Tora, Synagoga, bar/bat mitzva, Abraham, Omskärelse, Mose, Pesach, Davidstjärnan, Rabbin, Talmud, Kippa, Kosher, Västra muren, Sabbat, Jahve, Jerusalem, Chanukka, Messias

Kyrka, Bibeln, Jesus, Sakrament, Protestanter, Påven, Katoliker, Ortodoxa, Vatikanstaten, Präst, Treenigheten, Konfirmation, Dop, Lärjungar, 10 guds bud, Nattvard, kors

Moské, Sunni, Shia, Kaba, Ramadan, De 5 pelarna, Mecka, Koranen, Allah, Imam, Muhammed, Abraham, Halal, Haram, Sunna,

Hur ska vi arbeta med detta?

 

Inledningsvis kommer du att få fundera över vad du redan kan om judendomen, kristendomen och islam sedan innan. Under arbetsområdet kommer vi dels ha genomgångar tillsammans och dels jobba självständigt med de olika religionerna. Vi kommer även att se på några kortare faktafilmer. Avslutningsvis kommer vi att jobba med att jämföra de olika religionerna med varandra.

Bedömning.    

                                                                                                

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt.  Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor.

Vi kommer att ha ett dataprov på varje religion där vi bedömer fakta och begreppskunskaper och avslutningsvis kommer vi ha en bedömning muntligt i grupp eller skriftligt där det handlar om att jämföra de tre religionerna.

Matriser

Re
religion

Kunskapskrav

E
C
A
Analysera religioner och livsåskådningar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa handlingar och traditioner inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Reflektera kring livsfrågor och identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information och värdera olika källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: