Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasa- och stormaktstiden

Skapad 2016-04-12 13:41 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Historia

Under Vasa- och stormaktstiden skedde flera viktiga förändringar i Sverige. Till exempel blev Sverige ett protestantiskt land och stora landområden runt Östersjön erövrades. En stark kunga- och statsmakt växte fram som vi kan se spår av än i våra dagar.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Matriser

Hi
Vasa- och stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
  • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Resonemang
Din förmåga att föra resonemang och se samband mellan dessa epoker och nutid
  • Hi  C 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Se samband
Din förmåga att ge exempel och visa på samband mellan Vasa- och stormaktstiden och nutid.
  • Hi  A 6
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: