Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barn i världen

Skapad 2016-04-12 14:21 i Furulundsskolan Halmstad
Om barns rättigheter och allas lika värde.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Alla på hela jorden har rätt att leva, utvecklas och säga sin mening. Alla i hela världen måste hjälpas åt att berätta om och arbeta för allas lika värde. Tillsammans måste vi arbeta för att barnkonventionen och mänskliga rättigheter ska bli kända av alla på vår jord.

Innehåll

Syfte

Eleven ska känna till och förstå de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. I skolan ska barnet utveckla förståelse för egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet och människors lika värde.
Skolan är en del av vårt demokratiska samhälle och här får eleven förståelse för demokratins principer och hur dessa kan omsättas i elevens omvärld

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att:

 • få lära dig om FN och deras arbete med de mänskliga rättigheterna.
 • få lära dig om Barnkonventionen och deras arbete,

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi lära oss?

 • Vi kommer att rita, skriva, se på film samt diskutera hur olika barn kan leva, beroende på var i världen de bor.

Bedömning

Du ska kunna:

känna till FNs arbete om mänskliga rättigheter samt berätta om något av de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen,
göra jämförelser mellan din egen vardag, hemma och i skolan, och barn i andra länder.
berätta om varför en del människor kanske flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad detta kan betyda för barnen och deras famlij.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: