Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bundet broderi: korsstygn

Skapad 2016-04-12 15:02 i Bruksskolan Munkedal
Du ska med hjälp av ett mönster. som du själv konstruerar, sy ett broderi i korsstygn. Du använder aidaväv och lämpligt garn i förhållande till den väv du använder. Broderiet ska monteras på lämpligt sätt, när det är färdigt.
Grundskola 5 Slöjd

Du ska med hjälp av ett mönster, som du själv konstruerar, sy ett broderi i korsstygn. Du använder aidaväv och lämpligt garn i förhållande till den väv du använder.

Broderiet ska monteras på lämpligt sätt, när det är färdigt.

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Arbetssätt

Du ska välja ett korsstygnsmönster som du tycker om. Klippa till en tillräckligt stor bit aidaväv. Med hjälp av korsstygn överföra mönstret på väven. Du bestämmer själv vilja färger du väljer på arbetet. Du ska visa att du lärt dig hur man syr vågräta och lodräta rader av korsstygn samt hur man fäster alla tråda på baksidan.

 

Under arbetets gång dokumenterar du arbetet i din slöjd-loggbok. Där visar du att du kan planera ditt arbete och att du kan använda specifika slöjdbegrepp för att beskriva din slöjdprocess och ditt färdiga arbete. När ditt arbete är färdigt ska du skriva en utvärdering där du reflekterar över och motiverar dina tillvägagångssätt, dina val av mönster och färger.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: