Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2016-04-12 15:19 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Teknik Svenska Fysik

Elektricitet - en självklarhet för de flesta i världen. Du känner kanske till uttrycket "två hål i väggen" men kanske du inte vet hur elektriciteten kommit dit.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om elektricitet. Tillsammans ska vi söka svaren på olika frågor genom att prova, undersöka, konstruera och dokumentera.

 

Innehåll

Syfte:

Det här arbetsområdet handlar om hur elektricitet kommer till oss och hur du kan koppla ihop olika elektriska saker så att de fungerar.

Du kommer att få tänka på och ge förslag kring:

 • hur de gjorde förr när det inte fanns någon elektricitet?
 • är det en självklarhet att alla i hela världen har elektricitet idag?
 • hur klarar vi oss när det blir strömavbrott?

 

Du får lära dig att bland annat koppla ihop en sluten krets, undersöka hur en ficklampa fungerar, varför lyser lampan ibland och ibland inte? Hur olika lampor skiljer sig åt och hur du kan spara energi med lampor. Du kommer också att lära dig om elsäkerhet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Vad får du träna på?

 • diskutera i grupper hur energianvändningen i världen ser ut och orsaker till detta
 • undersöka en glödlampa
 • få en glödlampa att lysa i en sluten krets
 • undersöka olika orsaker till att en krets inte är sluten
 • undersöka olika föremål och se om de kan sluta en krets
 • tillverka en ficklampa
 • tillverka en strömbrytare
 • koppla lampa till solcell
 • tillverka ett batteri och få en lampa att lysa
 • diskutera för- och nackdelar med batteri eller solcell
 • jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd beroende på material, längd och tjocklek
 • jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och argumentera för vilken lampa som är bäst
 • läsa och diskutera hur elektricitet använde i hemmet, samhället och naturen. Vad har tekniska och vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor?

Hur får du visa vad du kan?

Det blir inget skriftligt prov på detta utan du får visa dina förmågor kring ämnet under lektionstid. Det jag bedömer är:

FYSIK:

 • hur du planerar och genomför systematiska undersökningar
 • hur du kan jämföra dina och andras resultat och ge förslag på förbättringar
 • hur du beskriver principen för energikällor, elektriska kretsar, glödlampa, strömbrytare
 • hur du förklarar samband mellan elektricitetens produktion och förbrukning och betydelsen för människan, samhället och naturen

TEKNIK:

 • hur du kan beskriva hur glödlampa, strömbrytare och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de samverkar
 • hur du resonerar kring hur elektriska föremål förändrats över tid
 • hur du resonerar kring energikällors för- och nackdelar utifrån människan, miljön och samhället

SVENSKA:

 • din förmåga att prata, diskutera och motivera (kommunikation)
 • din förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser, för- och nackdelar (analysera)
 • din förmåga att förstå olika begrepp och hur de används (begreppslig förmåga)

 

Nyckelord: elektricitet, sluten- och öppen krets, ledare, isolator, plus- och minuspoler, energikälla, ljuskälla mm

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: