Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rock- och pophistoria åk 9D1

Skapad 2016-04-12 15:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Hur kan man beskriva olika musikstilar inom rock och pop ? Hur har de uppstått, när och varför? Hur har de utvecklats och vilken kom först? Rock- och pophistoria i åk 9.
Grundskola 9 Musik

PP arbetsområde Rock- och pophistoria årskurs 9. Fördjupningsarbete i musikhistoria/genrekunskap.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Konkretiserade mål

Målen är att:

Du ska få fördjupad kunskap om var dagens rock- och popmusik härstammar från. Var, när och hur har olika musikstilar utvecklats i samhället under 1900-talet? Vilken är musikens funktion i samhället?

Du tar del av mina genomgångar för att få en förståelse för ämnet och djupare kunskap. Vi kommer att lyssna på musikexempel och spela och sjunga. Sedan fördjupar du dig i en musikstil individuellt eller i grupp. Du/ni utformar och förbereder en muntlig presentation. Du/ni redovisar ert arbete muntligt för resten av klassen.

Så tränas dessa förmågor:

Du söker information om din musikstil och tränar på att välja ut relevant information med hjälp av digitala verktyg. Tillsammans med den kunskap som du redan har om ditt ämne kan du komma med egna synpunkter och reflektioner. Här övar du på förståelsen av musikens funktion i samhället.

Du tränar på att sjunga och spela under mina genomgångar och om du vill inför din redovisning.

Som publik ska du vara aktiv och svara på frågor efter presentationens slut! Här tränar du på att uppmärksamt ta del av andras presentationer och svara på frågor genom att själv reflektera över olika musikstilar.

Undervisningen

Planering

Inledningsvis kommer du under två lektioner att få lära dig rock- och pophistoria genom föreläsning, musik från You Tube och musicerande tillsammans.

Under de följande lektioner ska ni i grupper/individuellt fördjupa er i en genre och en artist (max fyra elever i en grupp)! Detta gör ni genom att samla fakta med hjälp av böcker och Internet. Ta även vara på era egna åsikter och er kunskap om er genre. Ni ska förbereda en muntlig presentation av ert arbete för resten av klassen. Ni kan använda er av Prezi, Power-point eller bara enkelt utgå från egna anteckningar. Det är viktigt att ha med låtar från er genre och det är ett plus om ni själva framför musiken. Ni presenterar sedan era arbeten för vaandra. Presentationen bör vara cirka 10 minuter och den går av stapeln vecka 21-22!

Följande punkter ska vara med:

  • Var kommer musiken ursprungligen från? Hur började den? Leta intressant fakta om bakgrunden. Vad har musiken för roll i samhället? Reflektera kring hur och varför!
  • Vad är det för tema i sångerna? Vad handlar musiktexterna om? Vad har musiken för budskap? Finns någon speciell dans kopplad till den här genren? Välj en artist i er genre som ni berättar lite mer om. Vad används för instrument? Beskriv instrumenten
  • Ha med musikexempel i er presentation eller spela/sjung själva. Vad tycker du/ni i gruppen om musiken?
  • Förbered fem frågor om er genre som ni ställer till publiken efter avslutad redovisning.

Bedömning

Jag bedömer:

Hur väl du förklarar din musikgenre inom olika områden:

 • Historiskt och i samhället. Hur har musikstilen utvecklats och varför?
 • Musikaliska karaktärsdrag. Berätta om artiser och instrument!
 • Hur presenterar du musiken?
Jag bedömer även:
 • Hur väl du lyssnar och kan svara på frågor och reflektera kring andras presentationer.

 

Matriser

Mu
Musikhistoria

1
3
5
Innehåll
Musikgenrens funktioner historiskt och i samhället.
Du kan föra enkla resonemang om vilken betydelse din musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra relativt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse din musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse din musikgenre har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Innehåll
Hur låter musiken i din genre?
Du visar att du känner till något om hur din musikgenre låter.
Du visar att du har stor kännedom om din musikgenre genom tydliga musikexempel.
Du är välorienterad i din musikgenre och du kan på ett bra sätt visa hur musiken låter genom att själv musicera.
Innehåll
Hur beskriver du vad som kännetecknar din musikgenre?
Du kan i viss mån urskilja musikaliska karaktärsdrag i din musikgenre så som betydelsefulla artister, instrument och låtar.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag i din musikgenre så som betydelsefulla artister, instrument och låtar.
Du kan i hög utsträckning urskilja och analysera musikaliska karaktärsdrag i din musikgenre så som betydelsefulla artister, instrument och låtar.
Delaktighet som åhörare.
Hur aktivt du lyssnar och därmed kan svara på frågorna!
Du lyssnar och kan stundtals uppmärksamma vad som sker i andras presentationer och musicerande.
Du lyssna och kan till stor del uppmärksamma vad som sker i andras presentationer och musicerande.
Du lyssnar och kan i hög grad uppmärksamma vad som sker i andras presentationer och musicerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: