Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VAD ÄR KONST?? BILD 3B VT-16

Skapad 2016-04-12 15:24 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Vi undersöker begreppet konst
Grundskola 3 Bild

Vi diskuterar, vrider och vänder, ger exempel, prövar och övar i att få grepp om vad konst kan vara.

Innehåll

Tid v.12-v.22

Onsdagar 8.20-10.20 i Diamanten

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Arbetssätt/metod

Första lektionen kommer vi att ställa oss frågan; "VAD ÄR KONST?" Varje elev skall få tänka fritt och komma till tals i den gemensamma diskussionen.

Olika diskussioner kommer styra vad vi fördjupar oss kring olika lektioner.

Vi kommer under perioden att besöka ett museum för moderna konst, reellt eller virtuellt och därefter fortsätta formulera och diskutera upplevelsen av olika konstverk.

Eleverna kommer att praktisera och skapa egna konstverk i olika material, skulpturer, bilder/avbilder, digitala bilder m.m

Vi kommer att studera och analysera olika historiska bilder utifrån frågeställningar såsom;

Vad räknas som fin konst?
Vad är räknas som ful konst?
Vad räknas inte som konst?
När blir konst konst?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: