Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-04-12 15:40 i Förskolan Sirius Kristinehamn
En förståelse för vår närmiljön och vad skogen har att erbjuda.
Förskola

En god början till samarbete,samspel och att återberätta och skapa dialogen mellan oss på förskolan. En förståelse för vår närmiljön och vad skogen har att erbjuda.

 

Innehåll

Mål enligt läroplan

Utforska skogen på olika sätt, men också använda vår kropp och våra sinnen. Vi vill filma och ta bilder och använda de tillsammans med barnen för att genom återberättandet skapa dialogen och öka självförtroendet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

 

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Få en förståelse för vår närmiljö och få en god grund i ur man vistas i skogen och vad skogen har att erbjuda. Skapa goda dialoger och få en kunskap i att återberätta det vi varit med om. Att med film och bild stärka sig själv i att se vad jag kan. Få möjlighet att utveckla sig själv i att vistas i grupp och då också kunna ta hänsyn till andra människor.

 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

En god början till samarbete,samspel och att återberätta och skapa dialogen mellan oss på förskolan. En förståelse för vår närmiljön och vad skogen har att erbjuda.


Hur ska det märkas på barnen?

En god gemenskap och respekten för varandra. Ett rikare ordförråd och en vilja att prata och berätta. En nyfikenhet och en självständighet.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Fungera i grupp och att ha nyfikenheten på nya saker, förstå och vilja upptäcka närmiljön. Hålla dialogen vid liv och öka ordförrådet.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

En levande förskola med härliga dialoger och en stor nyfikenhet, respekt för varandra i gruppen.

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Buss, skogen, en pedagog, 4 barn, varje onsdag med början i april och avslut i juni. Vädret kan påverka oss. iPad, kamera, projektor.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Nyfikna och viljan till att utforska, älskar att vara ute, spännande att åka buss och lätt att fånga deras uppmärksamhet.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Finns ett stort intresse i att hålla dialogen och nyfikenheten vid liv.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

April- juni 2016 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Mindre grupp och en pedagog, följer med de äldre barnen, skogen och att återberätta på förskolan visa film och bilder.

 


Vilket material?

skogens material, ipad, kamra 

 


Till vilken kostnad?

 Kostnad för buss, iPad, kamera, fika i skogen


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi tittar på vad skogen har att erbjuda, vi letar vårtecken samlar pinnar, kottar och räknar och jämför. Vi lägger stor vikt vid att samtala. Vi letar kryp och undersöker och sen tittar vi på de på film på förskolan.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 se ovan


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 intresse och dagsform.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Barnes reflektioner och återkopplingen.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 vi "bakar" in detta i vårt större fokusområde Våren och avslutar och följer upp det i samband med att vi avslutar innan sommar ledigheten.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 passa tid när vi ska till skogen ( buss kl 9.30)


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 prata om skogen och vad de är med om.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Möta barnen och uppmuntra, kanske intresset för skogen följer med hem.

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: