Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Profilbilar

Skapad 2016-04-12 16:17 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
En introduktion i träslöjd Vi lär oss grundläggande tekniker.
Grundskola 3 Slöjd

Du väljer själv hur formen på din bil ska se ut. Du utgår från en pappersremsa som är lika bred som furubrädan du ska använda. Sedan får du rita på remsan vilken form du vill att bilen ska ha (=mall) och bestämma färg.

Du tränar dig också på att följa en arbetsbeskrivning och att lära dig  grundläggande tekniker som att såga, borra och att slipa. Du lär dig bedöma hur virket känns när det är slätt och mjukt.

När arbetet är färdigt har vi en gemensam redovisning där vi repeterar vad ni lärt er och tar del av varandras tankar och idéer

Innehåll

Syfte / innehåll

Vi startar varje lektion med en gemensam genomgång där jag visar steg för steg hur du framställer din bil. Till din hjälp har du också en arbetsbeskrivning med text och bild som du kan följa.

Det här ska du träna på:

 •  att göra en mall
 • att såga, borra och slipa
 • det estetiska uttrycket
 • värdera och beskriva mitt arbete och lärande

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Visa lärande / bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor (se "Syfte", kursplan ovan). Visa lärande genom att:

 • använda de verktyg och tekniker som vi tränar.
 • ta egna initiativ, försök förklara muntligt eller genom att rita hur du tänker.
 • alltid försöka själv, pröva dig fram.
 • använda slöjdord i loggboken efter varje lektion. Beskriv vad och hur du har gjort, vad du har lärt dig.
 • berätta om ditt färdiga arbete. Vad, varför och hur du kom på dina ideer. Vad var svårt och vad blev du extra nöjd med?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: