Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sett och hört

Skapad 2016-04-12 16:53 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Ögat och örat (biologi) samt synen och hörseln/optik och akustik (fysik).
Grundskola 5 Biologi Fysik

Optik är läran om ljuset och akustik är läran om ljudet. I detta arbetsområde får du arbeta med just detta. Du kommer dessutom få lära dig en del av ögat och örats delar och hur det egentligen går till när vi ser och hör. Du kommer också att få utföra en del experiment där du får sätta prov på din syn och hörsel.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

begreppsliga och kommunikativa förmåga

 • förstår och använder begrepp inom biologi och fysik för att förklara hur ljus/ljud uppstår och kan uppfattas av ögat/örat

 

utveckla dina kunskaper om... 

Synen, ljus/optik

 • Kunna förklara hur vi kan se.
 • Kunna ge en enkel beskrivning av ögats olika delar och vilka funktioner de har.
 • Veta vad en ljuskälla är och hur ljuset sprids.
 • Kunna förklara begreppen skugga, reflexion och spektrum.
 • Veta att ljus kan brytas t.ex. i vatten eller i en lins.
 • Kunna ge exempel på vad linser kan användas till.

Hörseln och örat, ljud/akustik

 • Kunna förklara hur vi kan höra ljud.
 • Kunna ge en enkel beskrivning av örats olika delar och vilka funktioner de har.
 • Kunna förklara hur ljud uppstår.
 • Veta vad en ljudkälla är och kan förklara ljudvågornas rörelse.
 • Känna till begreppen tonhöjd, ljudstyrka, buller och eko. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ögats och örats delar och deras funktion och hur de samverkar så att vi kan se och höra. Vi ska i samband med det arbeta med optik och akustik. Inom optik (ljus) kommer du att få lära dig om ljuskällor och hur ljus sprids samt vad skugga, reflexion och spektrum är. Inom akustik (ljud) kommer du att få lära dig om bl.a. ljudvågornas rörelse och ljudstyrka. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom...

 • lärarledda genomgångar
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • se på film
 • genomföra olika undersökningar inom optik och akustik

 

Detta kommer att bedömas...

Jag kommer att bedöma din begreppsliga och kommunikativa förmåga. Du ska kunna visa att du förstår och använder begrepp inom biologi och fysik för att förklara hur ljus/ljud uppstår och kan uppfattas av ögat/örat. 

I samband med det ska du visa dina kunskaper om synen, ljus/optik och hörseln och örat, ljud/akustik.

Det kommer du att få göra genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Fy  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser

Fy Bi
Sett och hört

Biologi

Ögat och synen
•Kunna förklara hur vi kan se. •Kunna ge en enkel beskrivning av ögats olika delar och vilka funktioner de har.
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om ögat och synen.
Du har baskunskaper om ögat och synen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om ögat och synen och visar det genom att förklara på ett utvecklat sätt hur vi kan se med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ögat och synen och visar det genom att förklara på ett välutvecklat sätt hur vi kan se med god användning av biologins begrepp.
Örat och hörseln
•Kunna förklara hur vi kan höra ljud. •Kunna ge en enkel beskrivning av örats olika delar och vilka funktioner de har.
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om örat och hörseln.
Du har baskunskaper om örat och hörseln och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om örat och hörseln och visar det genom att förklara på ett utvecklat sätt hur vi kan höra med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om örat och hörseln och visar det genom att förklara på ett välutvecklat sätt hur vi kan höra med god användning av biologins begrepp.

Fysik

Ljus/optik
•Veta vad en ljuskälla är och hur ljuset sprids. •Kunna förklara begreppen skugga, reflexion och spektrum. •Veta att ljus kan brytas t.ex. i vatten eller i en lins. •Kunna ge exempel på vad linser kan användas till.
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om ljus/optik.
Du har baskunskaper om ljus/optik och visar det genom att förklara på ett enkelt sätt vad ljus är och hur det fungerar med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om ljus/optik och visar det genom att förklara på ett utvecklat sätt vad ljus är och hur det fungerar med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ljus/optik och visar det genom att förklara på ett välutvecklat sätt vad ljus är och hur det fungerar med god användning av fysikens begrepp.
Ljud/akustik
•Kunna förklara hur ljud uppstår. •Veta vad en ljudkälla är och kan förklara ljudvågors rörelse. •Känna till begreppen tonhöjd, ljusstyrka, buller och eko.
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om ljud/akustik.
Du har baskunskaper om ljud/akustik och visar det genom att förklara på ett enkelt sätt vad ljud är och hur det fungerar med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om ljud/akustik och visar det genom att förklara på ett utvecklat sätt vad ljud är och hur det fungerar med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ljud/akustik och visar det genom att förklara på ett välutvecklat sätt vad ljud är och hur det fungerar med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: