Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 5

Skapad 2016-04-12 17:12 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska repetera dina kunskaper om statistik samt lära dig nya.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Under arbetets gång kommer vi att behandla följande ur det centrala innehållet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • begreppen, tidsskillnad, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, tabell, medelvärde, typvärde och median.
 • utifrån egna undersökningar göra tabeller, stapeldiagram och linjediagram
 • räkna ut medelvärde, typvärde och median
 • läsa av och hämta fakta ur tidtabeller
 • beräkna tidsskillnad
 • arbeta med problemlösning inom arbetsområdet
 • träna din förmåga att redogöra för tillvägagångssättet när du räknar

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen. Du kommer att få uppgifter att lösa, både enskilt och i grupp. Du kommer att få möjlighet att visa dina lösningar på tavlan inför klassen om du vill. Du kommer att få liknande uppgifter i läxa. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskpskraven. Bedömningen kommer att ske under arbetets gång.  Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen Statistik åk 5.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: