Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-04-12 18:53 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik Kemi

Vi lär om kroppen - dess organ och organsystem samt om ämnen som påverkar hur man mår och hur man håller sig frisk. Vi ska använda begrepp från biologi fysik och kemi för att förklara samband och sammanhang.

Innehåll

Människokroppen

Under vårterminen ska du få lära dig mer om människokroppen så du kan använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du ska också få genomföra några undersökningar/experiment som tränar dig i att använda fysikens arbetssätt.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Undervisningens innehåll

Bedömning

Efter avslutat arbete kring "Människans organssystem" ska du ha grundläggande kunskaper kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Du ska kunna:

 • organens namn (huden, skelettet, blodomloppets organ, matvägarnas organ, nervsystemets organ . 
 • organets placering i kroppen.
 • organets uppgift/uppgifter.
 • om organet samverkar med andra organ i ett system, (t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet).
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hjärnan och nervsystemet fungerar.
 • beskriva hur ögat och örat ser ut/sätta ut organets olika delar.
 • beskriva och förklara i stora drag hur man ser en bild och hur man hör en sång

Du ska även

 • kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör din hälsa
 • kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar

Matriser

Fy Bi Ke
Människokroppen Biologi, Fysik, Kemi

Eleven ska...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen.
 • Bi
Du deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven ska kunna - organets namn. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet. - beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hjärnan och nervsystemet fungerar.
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har goda kunskaper om människan organssystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem.
Kunna planera enkla undersökningar.
 • Bi
Du behöver stöd av lärare för att planera en undersökningar som till stort sett fungerar.
Du kan planera en undersökning som i stort sett fungerar.
Du kan planerar en undersökning som fungerar väl.
Kunskap om sjukdomar.
-kunna ge exempel på sjukdomar som kan drabba oss, -genom att läsa en enkel vetenskaplig text kan ge förslag på orsak och hur man kan bota,
 • Bi
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du kan ge exempel på sjukdomar och hur de sprids. Visar att du förstår en enkel vetenskaplig text.
Du kan ge exempel på sjukdomar, hur de sprids samt hur man kan motverka spridning. Kan även genom att läsa en enkel vetenskaplig text ge enkla förslag på hur en sjukdom kan uppstå och hur man kan göra för att inte för den vidare. (Kommunicera)
Kan ge exempel på sjukdomar, hur de sprids samt hur man kan motverka spridning. Kan även genom att läsa en enkel vetenskaplig text ge underbyggda förslag på hur en sjukdom kan uppstå och hur man kan göra för att inte för den vidare. (Kommunicera)
Kunskaper om mat och näringsämnen.
Du har grundläggande kunskaper om innehållet i vår mat.
Du har goda kunskaper om innehållet i vår mat och kan ge enkla exempel på vad vi behöver för att må bra.
Du har goda kunskaper om innehållet i vår mat och kan tydligt förklara vad vi behöver för att må bra.
Kunskaper om ljus
 • Fy  E 6
Du har grundläggande kunskaper om ljus.
Du har goda kunskaper om ljus.
Du har mycket goda kunskaper om ljus
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: