Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATTE: BRÅK (ÅR 5), VT-16

Skapad 2016-04-12 21:25 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med bråk på olika sätt med hjälp av matteboken och arbetsstenciler. Vi tränar oss på att skriva, läsa och jämföra bråk. Vi tittar på hur bråktal, decimaltal och procent hänger ihop.
Grundskola 5 Matematik

Du kommer att få jobba med bråk på olika sätt, jämföra och ordna bråktal efter storlek. Du kommer att få lära dig hur man kan skriva till exempel en halv på olika sätt och hur man kan göra om bråktal till decimaltal. Du kommer också att lära dig hur man behandlar "del av hel och flera delar av hel", uttryckt i bråkform och blandad form.

Innehåll

Varför gör du det här?

 • Läsa och skriva bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18
 • Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • Känna till vad ett bråkplank är

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad behöver du lära dig?

 • Läsa och skriva bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18
 • Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • Kunna addera bråktal

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Arbetssätt

 • Vi har genomgångar på tavlan.
 • Vi gör praktiska övningar.
 • Vi lär oss genom att jobba i matteboken och med steciler.
 • Vi lär oss av varandra, löser uppgifter tillsammans och hjälps åt.

Det här kommer att bedömas

 • Hur du jobbar på lektionerna, både praktiskt och teoretiskt.
 • Hur du medverkar i muntliga diskussioner och intresserar dig under genomgångar på tavlan.
 • Dina resultat på diagnoser och uppgifter i matteboken. Detta bedöms under arbetets gång.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Matriser

Ma
Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva bråk
Eleven kan med viss säkerhet läsa och skriva bråk
Eleven kan med säkerhet läsa och skriva bråk
Eleven kan med stor säkerhet läsa och skriva bråk
Jämföra och storleksordna bråk
Eleven kan med viss säkerhet jämföra och storleksordna bråk
Eleven kan med säkerhet jämföra och storleksordna bråk
Eleven kan med stor säkerhet jämföra och storleksordna bråk
Räkna ut en viss del av ett antal
Eleven kan med viss säkerhet räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad en tredjedel av 18 är, eller vad en fjärdedel av 20 är.
Eleven kan med säkerhet räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad en tredjedel av 18 är, eller vad en fjärdedel av 20 är.
Eleven kan med stor säkerhet räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad en tredjedel av 18 är, eller vad en fjärdedel av 20 är.
Bråk som decimaltal
Eleven kan med viss säkerhet skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.
Eleven kan med säkerhet skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.
Eleven kan med stor säkerhet skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: