Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2016-04-13 07:54 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

 

v.15-v.20

Snön smälter och vi ser knoppar titta fram. Vilka blommor är det som blommar på våren och vilka djur kan vi se? Vad händer med träden och dess knoppar? Varför blir träden gröna? Och vad är det som gör att vi har olika årstider?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Möjlighet att  själv skriva finns i denna ruta.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • beskriva hur naturen förändras under våren.
 • namnet på 5 vårblommor.
 • rita några vårblommor.
 • berätta om varför flyttfåglarna kommer tillbaka till Sverige.

Matriser

NO Sv
Vår

Rubrik 1

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg (kunskapskraven i årskurs 3)
Jag kommer bedöma din förmåga att:
Berätta om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Du kan med stöd av en vuxen berätta vilka årstider vi har och vad de heter samt berätta hur man känner igen våren.
Du kan berätta vilka årstider vi har och vad de heter samt berätta hur man känner igen våren.
Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.
Namnge några vårblommor och berätta hur man känner igen dem.
Du kan med stöd av en vuxen namnge några vårblommor.
Du kan namnge några vårblommor och berätta hur man känner igen dem.
Du vet vad några djur och växter heter och sorterar dem efter olika kännetecken. Du beskriver några enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: