Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusikens historia - 2016

Skapad 2016-04-13 09:02 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi studerar hur populärmusikens olika stilar har kommit till. Vilken funktion den har och har haft. Vilket samspel det är och har varit mellan populärmusikens historia och samhällets historia.
Grundskola 9 Musik

 Vi kommer att redovisa  i slutet på maj från något av följande årtionde. 

50 talet

60 talet

70 talet

80 talet

90 talet

I er redovisning ska kan ni tänka på följande:

Välj en låt att framföra som representerar ert årtionde.

Det är inte bara låten ni framför som är redovisningen. Ni har även tillgång till dator, duk och PA-system. Fritt digitalt skapande alltså. 

Försök att redovisa så tidstypiskt som möjligt dvs Kläder, utseende, attityd, sätt att tala och sjunga mm.

Vad är typiskt med musiken från er epok?

Varför var den musik ni presenterar populär just då?

Varför uppkom den?

Vad har populärmusiken betytt för ungdomar i just er epok?

Vilka paralleller kan ni dra till dagens musik från er epok? 

 

Innehåll

Syfte

I undervisningen kommer du få tillfälle att träna följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Matriser

Mu
Kopia av Kunskapskrav musik åk 9

E
C
A
Du gör en enkel analys av ditt eller andras arbete
Du gör en analys av ditt eller andras arbete och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet.
Du gör en avancerad analys av ditt eller andras arbete och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar av resultatet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: