Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårens dagbok

Skapad 2016-04-13 09:13 i Västra Karups skola Båstad
Vi följer vårens utveckling genom "Vårens dagbok". Vi lär oss några vårblommor, fåglar, insekter, tittar på trädens knoppar och ser vad som händer i naturen på våren. Vi lär oss några vårsånger.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Musik Biologi

Vilka vårtecken hittar du? Du är detektiv både hemma och i skolan. Vi samlar våra vårtecken i "Vårens dagbok", som vi skriver och fyller på under några veckor framöver. Vi diskuterar, undersöker och lär oss några vårblommor, trädens knoppar, fåglar och insekter. Vi lär oss några vårsånger.

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Konkretisering av målen:

Du ska kunna

 • undersöka och dokumentera några förändringar i naturen på våren.
 • återge hur naturen förändras när det blir vår.
 • namnge några växter och djur som vaknar.
 • skriva en enklare faktatext om en vårblomma.
 • beskriva några av blommans delar(namn och uppgift).
 • kunna återge en enkel näringskedja.
 • några vårsånger.

Undervisning

 

 • Vi kommer att undersöka vår närmiljö samt dokumentera med text och bild.
 • Vi kommer att läsa faktatexter om olika djur och växter.
 • Du kommer att lära dig att göra en tankekarta med frågor, läsa en faktatext om en växt samt utifrån dina svar på tankekartan skriva en egen text.
 • Vi kommer att lära oss följande begrepp: näringskedja, livscykel, stannfågel, flyttfågel, kronblad, ståndare, pistill, stjälk, foderblad, blad och rot.
 • Vi kommer att sjunga olika vårsånger.
 • Vi kommer att titta på filmer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om hur naturen förändras när det blir vår
 • namnge några växter och djur samt berätta om livscykeln hos någon växt- och djurart.
 • namnge blommans delar samt berätta om deras uppgift.
 • återge en enkel näringskedja.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: