Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Rom 2016

Skapad 2016-04-13 09:38 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Du ska få en inblick i Roms historia och hur detta rike lämnat spår i dagens värld.
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Syftet

Du ska få läsa om Roms historia och hur riket lämnat spår i dagens värld.

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Hi  7-9
    Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Bedömning

Se matris.

Uppgifter

  • Restuppgift Romarriket

  • Restuppgift Romarriket

Matriser

Hi
Antikens Rom

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskaper om ditt ämne
Du har med ett fåtal fakta som används för att beskriva händelser/föret-eelse på ett enkelt sätt.
Du har grundläggande kunskaper om ämnet och använder den för att beskriva och förklara händelser/föret-eelser.
Du har goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/förete-elser på ett tydligt sätt.
Du har mycket goda kunskaper om ämnet och använder dem för att beskriva och förklara händelser/förete-elser på ett tydligt sätt.
Analysera/se samband
Beskriver händelser /företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och följder. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan händelser /företeelser.
Beskriver och förklarar händelser /företeelser. Ger exempel på enstaka orsaker och följder. Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser /företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver och förklarar händelser /företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på enstaka orsaker och följder. Beskriver samband mellan händelser /företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver och förklarar händelser/företeelser på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv. Beskriver samband mellan händelser /företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: